slovenščina  
home about news contact newsletters
 
  Home  /   Spiral of life  /  Holotropno dihanje  /  Kartografija duševnosti

Velika Zavest Veliko Srce Holotropno dihanje Ko Senca postane Luč Avtohipnoza TRE Ključ
 
 
Stanislav Grof
Terapevtski potencial HB
Zdravljenje čustvenih in psihosomatskih motenj
Ugoden vpliv na fizične bolezni
Učinek na osebnost
Psihologija prihodnosti
Kartografija duševnosti
COEX
Notranji radar
Priporočila
Mandale, doživetja
Kartografija duševnosti

 

NOVA KARTOGRAFIJA CELOTNE ČLOVEŠKE DUŠEVNOSTI

(povzetek istoimenskega poglavja iz knjige S. Grof a: Psychology of the Future)

Uvod

Izkušnje v holotropnih stanjih zavesti in spoznanja, ki so z njimi povezana ne moremo razložiti s konceptualnim okvirom akademske psihiatrije, ki se omejuje le na postnatalno biografijo in Freudovo definicijo nezavednega oz. podzavesti. Da bi lahko holotropne izkušnje uvrstili v nek model oziroma okvir, potrebujemo dosti širšo sliko o človeški psihi in radikalno drugačno razumevanje zavesti. Biografskemu nivoju psihe, ki se razvija po rojstvu tokom celega življenja moramo dodati še:

 • perinatalno domeno, ki se nanaša na čas tik pred rojstvom in ob rojstvu in na morebitne travme, ki jih otrok doživi v tem obdobju

 • trans-personalno domeno – to je zelo široko polje doživetij, ki presegajo okvir posameznika in njegove Ego. V to domeno spadajo doživetja kot so npr: identifikacija z drugimi osebami, živalmi, rastlinami, doživetja mitičnih pokrajin, bogov, demonov, zavedanje prejšnjih življenj, filogenetski spomini in na skrajnem koncu poistovetenje s samo Kozmično praznino oziroma Absolutnim umom...

 

Perinatalni in trans-personalni fenomeni so bili dostikrat opisani v religioznih ali mističnih spisih skozi celotno zgodovino, vendar so bili običajno opisani v jeziku, ki je bil redko komu razumljiv ali pa obdani z rituali, ki so fenomen nekako zakrinkali...

 

Biografska domena ne potrebuje kaj dosti razpravljanja, saj je dobro poznana iz tradicionalne psihologije in psihiatrije. To so spomini iz ranega otroštva, pubertete in kasnejšega življenja. Tradicionalna psihologija doda temu še podzavest kot jo je definiral Freud, tam se nahajajo pozabljeni in potlačeni spomini. Toda tudi model biografske domene v novi kartografiji psihe ni identičen tradicionalnemu opisu, saj je delo s holotropnimi stanji zavesti odkrilo biografska področja, ki so ostala skrita raziskovalcem, ki so delovali le na verbalnem področju.

Tradicionalni psiho-tehnike: na verbalnem nivoju se spomnimo dogodkov, ki so relevantni za določeno simptomatiko ali pa dogodek rekonstruiramo iz sanj, jezikovnih zdrsov, asociacij ali iz analize transfera. Za razliko od tega pa oseba v holotropnih stanjih zavesti popolnoma regresira v obdobje dogodka in ga popolnoma podoživi (C. Castaneda s tem v zvezi govori o rekapitulaciji). Avtentičnost regresije je razvidna iz spremembe govora, fizičnih sprememb (začasno izginevanje gub), otroškem vedenju...

 

Holotropne izkušnje travm nam pokažejo, da moramo integrirati ne le psihične travme, temveč tudi fizične travme, ki pustijo sledi tudi na psihičnem nivoju. Sem spadajo: kirurški posegi, zlomi, skorajšnje utopitve, nezgode, bolezni. Posebej pomembne so travme, ki so povezane z dušenjem. Fizične travme imajo lahko velik vpliv na psihosomatske motnje kot so: astma, migrene, psihosomatske bolečine, fobije, sadomazohistične tendence, depresija, samomorilski nagibi.

 

 

PERINATALNA DOMENA ČLOVEŠKE DUŠEVNOSTI

 

Ko začnemo predelovati določeni COEX se običajno začne z biografskimi spomini, travmami iz bližne preteklosti, nato se pojavljajo vedno bolj zgodni spomini, dokler ne zadenemo na spomine na naše rojstvo – perinatalni čas.

 

Tradicionalno gledanje na rojstvo: otrok se ne spomni rojstva, možgani še niso mileniezirani, torej spomina ni (kar je zelo ozko gledanje, saj imajo celo enocelični organizmi nekakšen spomin...), po drugi strani pa je zelo pomembno takojšnje navezovanje na mater po rojstvu.

 

Podoživetje oziroma rekapitulacija rojstva je običajno zelo natančna in vsebuje celo takšne podrobnosti kot je

 • pogovor babice z zdravnikom, kateri anestetik je bil uporabljen,

 • lahko se pokažejo fizični znaki pritiskov in odrgnin, ki smo jih dobili pri rojstvu

 • sledovi klešč, vakuuma

 • zadrgnjena popkovina okoli vratu

 

Pokaže se tudi tesna povezava med rojstvom in smrtjo, saj poleg velike travme otrok umre kot simbiotično, ne-ločeno vodno bitje in se rodi v nov zračni svet ločenih individuumov.

 

Perinatalne matrike imajo izredno bogato in kompleksno izkustveno polje in imajo specifične biološke, duševne kot tudi arhetipske in duhovne dimenzije. Izkustvena konfrontacija z rojstvom avtomatsko odpira tudi človekovo numinoznost oz. duhovno dimenzijo in odkritje mističnih dimenzij duševnega bivanja. Podobno se dogaja tudi ob duhovnih krizah, materam ob rojevanju, življenjskih krizah, soočenju s skorajšnjo smrtjo...

 

OPM I– (simbiotična enost z materjo – neptunsko-oceanska ekstaza)

 • brez mejni smo, brez občutka zunaj/znotraj

 • zlahka se poistovetimo z galaksijami, medzvezdnim prostorom ali celotnim vesoljem

 • lebdimo v morju, poistovetimo se z meduzami, delfini, kiti, ali postanemo ocean

 • arhetipski nivo:

  • dobra maternica: Mati Narava, varna, lepa nas hrani, nebesa, raj različnih kultur

  • slaba maternica: biti zastrupljen, temna, mračna grozeča področja, onesnaženi predeli, smetišča, strupena, nevarna področja, zli demoni, apokalipsa

 

OPM II – (Pekel, situacija brez izhoda)

To je prva klinična faza poroda, ko se prično popadki in maternično ustje še ni odprto.

 

Začetek rojevanja običajno podoživimo, kot da nas nekaj posrka v ogromni vrtinec, ali da nas požira ogromna zver. Asociiramo lahko arhetipske živali kot so levitan, zmaji, kiti, velike kače, tarantele, hobotnice. Zelo intenzivno in dolgotrajno občutenje te smrtne brezizhodne grožnje lahko pripelje v kasnejšem življenju do intenzivnih občutkov tesnobe in splošnega nezaupanja, ki meji na paranojo.

 

Naslednji pogost arhetipski motiv je spuščanje v podzemni svet, v svet mrtvih oziroma v pekel – univerzalni motiv mitološkega junaškega potovanja.

 

Vsaka kontrakcija stisne maternične arterije in otrok čuti pomanjkanje kisika. Ko podoživljamo to stopnjo rojevanja to občutimo kot največjo, monstruozno, klavstrofobično nočno moro in imamo občutek nemoči in brezupnosti. Občutek brezizhodnosti, občutek umiranja, izgubljanje zdrave pameti, občutek točke brez vrnitve.

 

V tej fazi se na transpersonalnem nivoju poistovetimo z zaporniki, žrtvami inkvizicije, zaprti v koncentracijskem taborišču ali umobolnici, ali kot živali ujete v past...

Na arhetipskem nivoju postanemo grešniki v peklu, razumemo agonijo Jezusa Kristusa na križu, Sizifovo, Tantalovo, Prometejevo mučenje, ki nima konca. V tej fazi vidimo le negativne stvari v življenju. Življenje je nesmiselna drama absurda - eksistencialna filozofija nam je blizu.

{J.P. Sartre kaže globok vpliv slabo predelanega in nerazrešenega moškega pogleda na OPM II}

 

Najhitrejša pot do uspešnega zaključka te faze je popolna prepustitev in sprejetje brezizhodnega stanja. OPM II je „temna noč duše“ in je pomemben korak proti odpiranju bogatega duhovnega življenja.

 

 

OPM III - (Bitka na življenje in smrt, preporod)

se začne, ko gre otrok v porodni kanal in je maternično ustje že odprto. To potovanje vsebuje ogromni mehanični pritisk, ki nam grozi, da nas bo zdrobil, prisotne so bolečine, še več hipoksije ali celo dušenje.

 

OPM III je izredno bogat in kompleksen izkustveni vzorec.

 

Titanski aspekt – ogromne sile, občutimo naval ogromne E, ki se pretaka in akumulira v telesu za dokončno eksplozijo. Identificiramo se lahko z vulkani, nevihtami, potresi, cunamiji, tornadi...

Po drugi strani pa s tehnološkimi objekti kot so: rakete, atomska bomba, laser, termo-nuklearni reaktor...

Arhetipsko: boj med bogovi in demoni, angeli in hudiči, božanstvi in Titani, med Lučjo in Temo

 

Agresivni in sadomazohistični aspekt - spominja na biološko stisko organizma, ki je ogrožen zaradi zadušitve in intojekcije popadkov. Podoživljamo laho grozne krutosti: nasilen umore, samomore, pohabljanja, samopohabljanja, masakre, krvave vojne, revolucije, mučenja, rituale žrtvovanja, samožrtvovanja, boj mož na moža, sadomazohistične prakse...

 

Erotični aspekt – ni takoj očiten. Zdi se , da ima človeški organizem vgrajen mehanizem, ki prevede nečloveško trpljenje in posebej še zadušitev v čudno obliko seksualnega vzburjenja in na koncu v ekstatično zamaknjenost. To lahko zasledimo pri mučenikih (religiozni spisi). Podobne opise zasledimo pri mučenih v koncentracijskih taboriščih, iz dokumentov Amnesty International. Znano je tudi, da obešenci pri umiranju na vislicah neredko doživijo erekcijo in tudi ejakulacijo.

 

V kontekstu OPM III lahko doživimo scene iz javnih hiš, seksualnega podzemlja, izkrivljene spolne prakse, sadomazohizem.

 

V redkih primerih pride celo do fantazij, ki vsebujejo kriminalno spolnost: posilstvo, erotično motiviran umor, razkosanje, kanibalizem in nekrofilijo. OPM III je s svojo močjo lahko vzrok kasnejših spolnih disfunkcij in perverzij.

 

Demonski aspekt OPMIII – izkustvo sabata oziroma Noč čarovnic, satanske orgije, črne maše – tu se prepletajo teme smrti, izkrivljene spolnosti, bolečine, strahu, agresije, skatologije, izkrivljenih duhovnih impulzov.

 

Skatološki aspekt – kri, urin , iztrebki...

 

Element ognja – očiščevalni ogenj vic, navadni ogenj, scene gorečih mest, lahko smo žrtve požara. Na arhetipskem nivoju čutimo, da bo ogenj požgal vse kar je slabega v nas in nas pripravil na novo duhovno rojstvo – ptič feniks.

Matere dostikrat v tem stanju rojevanja čutijo kot, da vagina gori, pri otroku pa lahko zaznamo visoko naključno aktivacijo perifernega živčevja.

 

V OPM III nismo več nemočne žrtve – tu se borimo na življenje in smrt, imamo moč in tudi že upanje. Dionizična vulkanska ekstaza v nasprotju z Apolonijsko ali oceansko ekstazo OPM I.

 

OPM IV (Izkustvo smrti in ponovnega rojstva, Prometejska ekstazo)

 

Ta matrika se nanaša na tretjo klinično fazo poroda: prihod novorojenčka skozi porodni kanal in prerez popkovine. Tu se zaključi vsa agonija in boj, dosežemo eksplozivno osvoboditev in se rodimo v svetlobo. Lahko se spomnimo realističnih dogodkov; kot so pripombe babice, pritisk klešč ali vakuumu, uporaba anestetika in postnatalne zdravniške manevre, če so bili potrebni.

Občutek ekstaze, vizije čudovitih barv ali močne svetlobe.

Povezave z zgodovinskimi dogodki – konec vojne, revolucije, rešitev iz zapora, koncentracijskega taborišča... Scene čudovite narave: cvetoča pomlad, sončni vzhod, mavrica, pavje perje.

Občutimo ponovno rojstvo, zavemo se lepote preprostega življenja, počutimo se povezani z vsem, preveva nas humanizem .

Prijetni občutki se lahko prekinejo zaradi prezgodnjega rezanja popkovine: ostra bolečina v predelu popka, strah pred smrtjo in kastracijo.

Tema: smrt in ponovno rojstvo – podoživetje rojstva ni le enostavno mehanično ponavljanje originalnega rojstva, temveč tudi duševna in duhovna smrt ter ponovno rojstvo. Naj razložim: Zarodek pri rojevanju ne more izraziti vseh teh skrajnih čustev in reagirati na intenzivne telesne občutke, zato spomin na ta dogodek ostane psihološko „neprebavljen“ in ne-asimiliran.

Naša samo definicija in naš odnos do sveta je močno kontaminiran s konstantnim opominom na našo ranljivost, nezadostnost in šibkost, ki smo jo izkusili pri rojstvu. Vendar v tem procesu podoživljanja vse to predelamo in integriramo nazaj v našo psiho. Gre za dejansko umiranje starega ega, kar je za nas lahko prav tako strašljivo in doživljamo to kot pravo smrt. Ko čistimo stare programe, s tem, da jim dovolimo vstop v zavest, izgubljajo svoj čustveni naboj in s tem na nek način umirajo. Če smo se s temi programi preveč poistovetili jih doživljamo kot lastno umiranje. Vendar kolikor je ta proces lahko zelo zastrašujoč, je po drugi strani tudi neverjetno zdravilen in nas preoblikuje. Tisto kar zares umira je lažni ego, ki smo ga do sedaj imeli za pravi Jaz. Ker pri tem izgubljamo vse referenčne točke je zelo pomembno, da je nekdo ob nas, ki nas zna voditi, ker se lahko spremembi zelo upiramo in brez vodstva ostanemo zagozdeni v tem problematičnem teritoriju.

 

Ko premagamo ta metafizični strah, občutimo popolno izničenje starega na vseh nivojih: fizičnem, čustveni polom, intelektualni in filozofski poraz, popolni moralni neuspeh. Zdi se, da je vse kar je bilo v našem življenju pomembno in smiselno, dokončno uničeno. In ko zadenemo to „kozmično dno“ to popolno izničenje nas obsije zlata mavrična svetloba in vizije božanstev, ki se kopajo v božanski luči. Pogosta je vizija Velike Božanske Matere. Potegne nas v ekstazo, zavemo se svojega božanskega izvora. Preplavijo nas pozitivna čustva do sebe, drugih, narave in stvarstva na splošno. Takšno ozdravitev doživimo le, če je bil porod normalen. Pri težkih posegih ali anesteziji smo oropani zmagovitega prihoda na svet in prihod na svet bolj spominja na počasno okrevanje po dolgi bolezni ali težkem „mačku“.

 

 

TRANSPERSONALNA DOMENA PSIHE

 

Trans-personalno pomeni „iti preko osebnega“, transcendenca osebne ravni. Torej iti preko naših običajnih omejitev, tako telesnih kot duševnih.

Najprej si poglejmo kakšna sploh je naša običajna zavest, kakšne so njene omejitve in kako dojemamo svoje telo:

 • sebe dojemamo kot Newtonski objekt, Kot „v kožo zaprti ego“

 • Naša percepcija je omejena z fiziološkimi mejami senzornih organov in fizičnimi karakteristikami oklice:

 • ne moremo videti objektov za trdno steno, ladij pod horizontom, temno stran Lune

 • kaj počno prijatelji v Ameriki sedajle

 • ne moremo čutiti mehkobe mačje dlake, če se je ne dotaknemo

 • popolno lahko čutimo in doživljamo le sedanji trenutek

 

V transpersonalnih doživetij ni nobenih od zgoraj naštetih omejitev. Delno lahko to pojasnimo z novimi paradigmami na področju moderne fizike in raziskave zavesti.

Že Einstein je na začetku 20. stol. z posebno teorijo relativnosti pokazal, da sta prostor in čas soodvisna in relativna. V splošni teoriji relativnosti je pokazal, da prostor ni raven in da masa oziroma energija ukrivlja prostor. Kvantna fizika je nato pokazala, da je materija v bistvu prazna in da so vse meje v vesolju, iluzorne. Danes vemo, da tisto, kar se zdi, da je diskretni statični objekt je dejansko zgostitev v dinamičnem poenotenem energijske m polju. Ta ugotovitev je v neposrednem nasprotju z "običajnim zaznavanjem" sveta in spominja na koncept hindujske maye, metafizično načelo, ki lahko generira prepričljiv faksimile materialnega sveta – lilo. Naslednji preboj je teorija strun, ki za osnovne gradnike vsega vpelje enodimenzionalna nihanj prostora – torej tudi energija ni več osnovna. Naslednja zanimiva teorija je, da so tudi atomska jedra male črne luknje: „kot zgoraj, tako spodaj“ „kot makro tako tudi mikro“. Še bolj zanimiva je teorija dr. Jakubowskega, ki poenoti tako živo kot neživo materijo. Dejstvo je torej, da moderne teorije o ustroju sveta vidijo svet popolnoma drugačen kot ga dojemamo mi v običajni zavesti in da se nove teroije bolje skladajo z transpersonalnimi doživetji... Ervin Laszlo je predlagal integralno teorijo kot subkvantno polje, ki ima holografski zapis vseh dogodkov, ki so se zgodili v pojavnem svetu. Laszlo vključuje v svojo vseobsegajočo teorijo povsem jasno transpersonalno psihologijo in duhovne filozofije, tako tudi poimenuje to polje Polje Akaše, kar izhaja iz vedske filozofije.

 

Kategorizacija transpersonalne domene psihe:

 1. Transcendenca prostorskih meja

  - občutenje dvojne enosti

  - poistovetenje z drugo osebo

  - poistovetenje s skupino ljudi

  - poistovetenje z živalmi

  - poistovetenje z rastlinami in rastlinskimi procesi

  - poistovetenje z anorgansko materijo in procesi

  - enost z vsem življenjem in Stvarstvom

  - planetarna zavest

  - paranormalne zaznave, ki transcendentirajo prostor

 2. Transcendenca časovnih meja

  - poistovetenje embrijem in kasnejšim plodom

  - poistovetenje s predniki

  - rasni in kolektivni spomini

  - filogenetska izkustva

  - izkustvo planetarne evolucije

  - paranormalne zaznave, ki transcendentirajo čas

 1. Izkustvene izkušnje, ki presegajo prostor in čas ter konsenz realnosti

  - spiritualizem , mediji

  - energijski fenomeni subtilnega telesa

  - magične živeli

  - srečanje z božanstvi in nadnaravnimi mitičnimi bitji

  - obisk paralelnih vesolij in srečanje z njihovimi naseljenci

  - izkustvo univerzalnih arhetipov

  - intuitivno razumevanje univerzalnih simbolov

  - ustvarjalni navdihi in Prometejski impulzi

  - izkustvo ustvarjanja vesolja

  - izkustvo Kozmične praznine, Kozmične zavesti

 2. Transpersonalna izkustva paranormalne narave

   

  Sinhronicitete

  Spontani paranormalni dogodki:

  - nadnaravna fizična moč

  - spiritistični fenomeni

  - psihokineza (Poltergeist)

  - NLP, NLP ugrabitve

   

  Namerni paranormalni dogodki:

  - ritualna magija

  - zdravljenje in izganjanje zlih duhov

  - jogijske side

  - laboratorijska psihokineza

  - napovedovanje prihodnosti

 

 

 

Mnenja udeležencev

 • 14.08.2019  
  Marko: V mali skupini sem se odlično počutil.

 • 14.08.2019  
  Tanja: Zelo prijeten ambient, v katerem se počutila izjemno varno in sprejeto. Marko in Mojca sta odlična terapevta, vedno na pravem mestu. Z vsemi ...
 • 14.08.2019  
  anonimno: Odlično delo Mojca in Marko! Dobro podprt proces, močna izkušnja in zaupnje celi skupini.

 • 03.07.2018  
  Jaka Henigman: Kot vedno: v iskanju samega sebe. Vedno pozitivno, vedno globoko. Iščem, najdem... Čakam. Super. Hvala

 • 16.06.2018  
  anonimno: Odlična izkušnja; odlična družba; z veseljem se bom udeležila še katere od naslednjih delavnic  
 • 16.06.2018  
  Marina: Močno srčno doživetje omejitve izražanja, energetsko čiščenje možganov, povezava z ljubeznijo do sebe. Moja energetska srčna ...
 • 16.06.2018  
  Marko: Fluidnost!

  Zanimiva pot ob reki Kokri. Vse je kot mora biti. 

 • 16.06.2018  
  Greta: Bila je čudoviza izkušnja, ki mi je odprla nova obzorja.

 • 16.06.2018  
  Mateja: Bilo je doživljajoče, sproščujoče, navdihujoče. Najbolj mi je bilo všeč, da sem spoznala svoj notranji mir. Hvala za ...
 • 16.06.2018  
  Matej Miklavec: Čestitke ob odprtju centra. Prva izkušnja dihanja v novem centru je bila čudovita, varna, poglobljena in zelo sem vesel, da je bilo pri ...
Thought for the day
Seznam/cenik delavnic Aktualno Holotropno dihanje Urnik predavanj in delavnic Zanimive povezave Zanimivo in novosti Hipnoza


Dodatne vsebine

 Prijavnica za Holotropno dihanje
 Prijavnica na delavnice
 Intervju s Stanislavom Grofom
 Članek o predavanju Stanislava Grofa o smrti in umiranju

 
  aims, objectives | curiosity | faq | newsletters | glossary  
 
  STAY CONNECTED     |  2010 © Most-si d.o.o. All rights reserved SITEMAP | AUTHORS